• Consignas
 • Consigna
 • Consigna
 • Consigna

Consignes

Les consignes Ferrimax permeten posar a disposició del client, diners en efectiu de forma segura, flexible i personalitzada.  
Resistència al robatori

Funcionament del sistema

Els compartiments controlats electrònicament no necessiten claus i només es poden obrir amb la identificació de l'usuari, prèviament registrat pel banc.
​Les portes dels compartiments disposen de diferents punts de fixació, garantitzant la seguretat davant d'actes vandàlics.

Estructura del sistema

La consigna està formada per 15 compartiments, però s'en poden afegir més segons les necessitats del client.
​Els compartiments es carreguen per la porta blindada posterior, equipada amb una combinació electrònica amb retard. La càrrega també pot efectuar-se per l'exterior/davant obrint cada un dels compartiments.
​La gestió electrònica està controlada per un registre i identificació dels usuaris auroritzats per accedir als compartiments.

​Elements del sistema

 • Compartiments reforçats, equipats amb pany de seguretat.
 • Sistema electrònic de gestió.
 • Identificació de l'usuari a través de targeta magnètica.
 • Interficie de l'usuari per pantalla tàctil.
 • Impresora de rebuts (opció).
 • Sistema d'ingressos amb caixa forta (opció).

Gestió electrònica

L'interfície de l'usuari permet operar fàcilment, tant per la part de l'administrador com per la part del client.
​Es pot programar un horari específic de recollida pels clients.
​L'auditoría permet fer un seguiment de tots els moviments realitzats durant els últims mesos; important per a la optimització de les operacions, així com per la detecció de possibles incidències.

Cicle de funcionament

 1. El client truca al banc per efectuar una comanda.(diners, xecs, documents,...)
 2. L'empleat del banc programa la consigna amb tots els paràmetres.
 3. L'empleat carrega tots els compartiments amb els sobres, que contenen el que el client ha sol·licitat.
 4. El client ja pot passar per l'establiment i s'identifica amb la seva targeta bancària per obrir el compartiment que se l'hi ha assignat anteriorment.

Formats de Consignes

Format Monobloc: consigna L

 • Consigna electrònica sense sistema d'ingressos o amb sistema mecànic.
 • Mòduls de 15 compartiments.
 • Identificació per targeta magnètica.
 • Caixa forta (opció).
 • Models: L6, L8, L15

Format Monobloc: consigna R

 • Sistema doble funció: Consigna + Ingressos.
 • Caixa forta 610.
 • Consigna amb mòduls de 24 compartiments com a màxim.
 • Gestió electrònica d'ingressos i de la consigna (retirada d'efectiu).
 • Interfície amb pantalla tàctil pels dos costats.
 • Impresora de rebuts (opció).
 • Càrrega dels sobres per l'interior.
 • Models: R4, R6, R16, R24

Format Multiconsigna

 • Es poden connectar amb série varis mòduls per formar consignes de més de 8 compartiments.
 • Opcionalment poden disposar d'una caixa forta i un sistema d'ingressos.
 • La distribució de les consignes es pot adaptar a les necessitats de cada client, en funció de l'espai disponible.
 • La càrrega es pot fer per l'interior o per l'exterior.

Colors estàndar

Grey FX