La seguretat hotelera pot afectar els clients i les seves pertinences, als empleats per igual i perjudicar la imatge de l'hotel.

Productes recomanats: Armaris Atèrmics, Armaris de Seguretat, Caixes Fortes, Caixes Desmontables, Lleugeres, Empotrables, Caixes per Hotels, Compartiments de Lloguer, Plaques d'ancoratge, Portes Blindades, Rampes Minusvàlids i Caixetí PMR, Taquilles i Consignes, Valises de correspondència, Vitrines Blindades.

Caixes fortes i productes de seguretat per hotels i resorts.