Per Ferrimax és important que els seus clients puguin comprovar les diverses certificacions a les que estan subjectes tots els productes que surten de la nostra fàbrica.

Certificació de Qualitat ISO 9001

L'Associació Espanyola de Normalització i certificació (AENOR) ha certificat que el Sistema de Gestió de la qualitat adoptat per Ferrimax per el disseny, la producció, la comercialització, el servei  post-venda i el manteniment de caixes fortes i productes  de seguretat física com portes cuirassades i blindatges especials es conforme a les exigències de la nova norma UNE EN ISO 9001:2000.

Certificacions de Producte

Els nostres models han estat desenvolupats per complir la norma europea d´assaig EN-1143/1. La nostra producció està certificada per Vds (Alemanya), a2p (França) i APPLUS (Espanya) garantint que els productes subministrats tinguin unes característiques de fabricació idèntiques a les assajades.

COM IDENTIFICAR UN PRODUCTE CERTIFICAT?

applus

1. CENTRE CERTIFICADOR
2. NÚMERO DE CERTIFICACIÓ
3. NIVELL DE SEGURETAT I NORMA D' ASSAIG
4. NÚMERO DE SÈRIE PEL QUAL ASSEGUREM LA TRAZABILITAT FÍSICA I DOCUMENTAL. CADA PRODUCTE TÉ UN Nº DE SÈRIE DIFERENT SUBMINISTRAT PER EL CENTRE CERTIFICADOR.

 

vds

1. CENTRE CERTIFICADOR
2. NÚMERO DE SÈRIE PEL QUAL ASSEGUREM LA TRAZABILITAT FÍSICA I DOCUMENTAL. CADA PRODUCTE TÉ UN Nº DE SÈRIE DIFERENT SUBMINISTRAT PER EL CENTRE CERTIFICADOR.
3. NIVELL DE SEGURETAT I NORMA D' ASSAIG
4. NÚMERO DE CERTIFICACIÓ
5. NÚMERO DE SÈRIE DEL PRODUCTE
6. PES
7. ANY DE FABRICACIÓ 

 

a2p

1. CENTRE CERTIFICADOR
2. MODEL
3. REFERÈNCIA COMERCIAL
4. NÚMERO DE CERTIFICACIÓ
5. NIVELL DE SEGURETAT
6. PES
7. ANY DE FABRICACIÓ