• Plaques d'ancoratge per Caixes Fortes
 • Plaques d'ancoratge per Caixes Fortes

Plaques d'ancoratge

La Base o Placa d'Ancoratge de Ferrimax FXA 2000, després d'haver estat assajada en el Laboratori Espanyol Applus, supera una resistència a l'extracció de l'element ancorat equivalent al pes d'una caixa forta de 2000 kg, tal com el defineix la Norma d'Ancoratge UNE 108.136: 2010.
Resistència al robatori

Necessita Placa d'Ancoratge si no disposa d'una llosa de formigó de qualitat C20 / 25, segons Norma UNE-EN 206-1, de 165 mm mínim.

Procediment per a la Instal·lació de la Placa:

 1. Col·locar la base d'Ancoratge al lloc on anirà instal·lada
 2. Realitzar els 4 orificis on aniran instal·lats els espàrrecs
 3. Retirar la Base
 4. Posar a la Base amb pistola la resina de 2 components, subministrada amb el Kit d'Instal·lació de la Placa d'Ancoratge Ferrimax
 5. Tornar a col·locar la Base a la seva posició definitiva
 6. Aspirar els 4 orificis preparats per als espàrrecs
 7. Posar en els 4 orificis amb una cànula la resina de 2 components, subministrada amb el Kit d'Instal·lació de la placa d'Ancoratge Ferrimax
 8. Posar els espàrrecs en els seus respectius orificis
 9. Esperar 30 a 45 min abans de cargolar els espàrrecs amb les femelles subministrades amb el Kit d'Instal·lació de la placa d'Ancoratge Ferrimax.
 10. Col·locar la tapa de la Placa d'Ancoratge Ferrimax
 11. Col·locar la caixa forta al seu lloc i ancorar-la a la Placa d'Ancoratge