Una setmana per Expoprotection 2018

Expoprotection és la fira sobre seguretat més important de França. Durant tres dies es reuneixen més de 20.000 assistents, un 85% procedents de França i l’altre 15% són visitants internacionals. Un 44% són distribuïdors o instal·ladors, mentre que la resta són usuaris finals de la indústria, serveis o constructores. També hi haurà més de 100 conferències i workshops relacionats amb la seguretat i la prevenció de riscos.

Expoprotection és una fira molt important pel sector, i ens resulta molt enriquidor poder assistir-hi un any més.

Catalán

One week and Expoprotecion 2018

Expoprotection is the most important fair about security in France. For three days more than 20.000 visitors are going to meet up, 85% of them coming from France and 15% from the rest of the world. 44% of the attendants are intermediaries and suppliers (distributors, importers, installers) and 56% are final customers (Industry, services, construction…). There are more than 100 talks and workshops about security topics.

It is obvious that Expoprotection is a very important exhibition for the sector, and for us it is very rewarding to participate to it.

Inglés

Une semaine avant Expoprotection 2018

Expoprotection est le salon de la sécurité le plus important en France. Pendant trois jours  plus de 20.000 visiteurs se rencontrent, parmi lesquels 85% viennent de France, le reste sont des visiteurs internationaux.Parmi tous les assistants 44% sont des intermédiaires et des fournisseurs (distributeurs, installateurs…) et 56% sont des clients finaux appartenant aux secteurs de l’industrie, des services, de la construction, …Il y aura aussi plus de cent conférences et workshops sur la sécurité.

Francés

Una semana para Expoprotection 2018

Expoprotection es la feria sobre seguridad más importante de Francia. Durante tres días se reúnen más de 20.000 asistentes, un 85% proceden de Francia y el otro 15% son visitantes internacionales. Siendo un 44% distribuidores o instaladores, y el resto usuarios finales de la industria, servicios o constructoras. Tendrán lugar más de 100 conferencias y workshops relacionados con la seguridad y prevención de riesgos.

Expoprotection es una feria muy importante para el sector, y nos resulta muy enriquecedor poder asistir un año más.

Español

Expoprotection 2018

Estarem situats a l’stand H113, on podrà veure els nostres productes de seguretat física més innovadors i també els més tradicionals.

- Caixes fortes homologades

- Portes i panells blindats

- Bústies i consignes electròniques: per la gestió d’efectiu dels bancs

- Security Charge Point: guixeta per carregar el mòbil o guardar altres objectes de valor

Catalán

Expoprotection 2018

We will be at the booth H113, where you will have the opportunity to discover our most innovative physical security products, as well as the most traditional ones:

- Certified safes

- Armoured doors and panels

- Cash-in deposit systems and electronic lockers: for the cash management in banks

- Security Charge Point: column of lockers to charge the mobile phone or to keep your values

Inglés

Expoprotection 2018

Nous nous trouverons sur le stand H113, où vous pourrez découvrir nos produits de sécurité physique les plus innovateurs, ainsi que les plus traditionnels :

- Coffres-forts homologués

- Portes et panneaux blindés

- Dépôts de fonds et consignes électroniques pour la gestion de l’argent liquide des banques

- Security Charge Point: consigne pour charger le téléphone portable ou garder d’autres objets de valeur

Francés

Expoprotection 2018

Estaremos situados en el stand H113, donde podrá ver nuestros productos de seguridad física más innovadores así como también los más tradicionales:

- Cajas fuertes homologadas

- Puertas y paneles blindados

- Buzones y consignas electrónicas: para la gestión de efectivo de los bancos

- Security Charge Point: consigna para cargar el móvil o guardar otros objetos de valor

Español

Security Essen i Préventica: un éxit!

Volem donar les gràcies a tots els assistens que ens han visitat, per conèixer millor els nostres productes de seguretat i al mateix temps, establir noves sinergies entre professionals del sector.

La participació a fires internacionals especialitzades en productes de seguretat i tecnològics ens aporten coneixaments sobre innovacions i últimes tendències del sector. Així com també ens serveix com a inspiració per a desenvolupar nous productes.

Catalán

Security Essen and Préventica: a total success!

We would like to thank all the people that came to our booths to know better our security products and also establish new synergies between professionals of this field.

The participation in international exhibitions, specialized in security and technological products brings knowledge about innovations and latest trends in this sector. It also inspires to develop new products.

Inglés

Páginas