Com saber quin nivell de seguretat necessito a la caixa forta?

No totes les caixes fortes del mercat ostenten a un nivell de seguretat. Només el tenen aquelles que s’han assajat sota la norma europea EN 1143/1 en un laboratori reconegut LGAI-APPLUS-AENOR a Espanya, VdS a Alemanya, CNPP a França, LPC a Anglaterra, SPS a Suècia.Hi ha deu nivells de seguretat per caixes fortes i tretze nivells de seguretat per portes i càmeres cuirassades. Quan més alt és el nivell de seguretat obtingut, més alt és el greu de resistència a l’atac.

 

Catalán

¿Cómo saber qué nivel de seguridad necesito en la caja fuerte?

No todas las cajas fuertes del mercado ostentan un nivel de seguridad. Solo aquellas que se han ensayado bajo la norma europea EN 1143/1 en un laboratorio reconocido LGAI-APPLUS-AENOR en España, VdS en Alemania, CNPP en Francia, LPC en Inglaterra, SPS en Suecia. Existen diez niveles de seguridad para cajas fuertes y trece niveles de seguridad para puertas y cámaras acorazadas. Cuanto mayor es el nivel de seguridad obtenido mayor es el grado de resistencia al ataque.

 

Español

2019 est là

De notre côté, nous prétendons continuer à évoluer pour améliorer notre service ainsi que la qualité de tous nos produits de Sécurité Physique. Nous voulons avancer à vos côtés, en vous proposant les meilleures solutions personnalisées.

Francés

Welcome 2019

At Ferrimax we continue evolving to improve our service and quality in all our physical security products. We want to progress by your side, offering the best customized solutions.

Last year we take a chance on the lockers to charge the mobile devices and this year we will continue developing this product. We are constantly researching the Security Smart Lockers, their management system and the Click and Collect lockers to receive online purchase packages.

Inglés

Benvingut 2019

A Ferrimax ens proposem seguir evolucionant per millorar el nostre servei i la qualitat de tots els nostres productes de seguretat física. Volem avançar al vostre costat oferint les millors solucions a mida.

L’any passat vam apostar per les consignes per a carregar el telèfon mòbil i aquest any continuarem desenvolupant aquest producte. Estem en constant investigació per la millora dels Security Smart Lockers, el seu sistema de gestió i les consignes Click and Collect per rebre paquets de compra online.

Catalán

Bienvenido 2019

En Ferrimax nos proponemos seguir evolucionando para mejorar nuestro servicio y calidad en todos nuestros productos de seguridad física. Queremos avanzar a vuestro lado ofreciendo las mejores soluciones a medida. 

El año pasado apostamos por las consignas para cargar el teléfono móvil y este año continuaremos desarrollando este producto. Estamos en constante investigación para la mejora de los Security Smart Lockers, su sistema de gestión y las consignas Click and Collect para recibir paquetes de compra online.

Español

New products in Ferrimax

We know that the world is evolving and therefore new needs and demands appear. Therefore, we at Ferrimax always study the most advanced solutions and we try to adapt them to our sector: the security.

Inglés

Nouveaux produits Ferrimax

Cette attribution vient optimiser le catalogue Ferrimax et à pour but de répondre au plus près aux nouveaux besoins et demandes qui apparaissent sur les différents marchés de la Sécurité.

Vous trouverez parmi les produits Sentry, des coffres de sécurité pour clés, des produits ignifuges ainsi que des coffres pour les petits commerces et particuliers.

Francés

Nous productes a Ferrimax

Som conscients que el món va evolucionant i per tant apareixen noves necessitats i exigències. A Ferrimax estudiem les solucions més avançades i les intenten adaptar al nostre sector : la seguretat.

Catalán

Nuevos productos en Ferrimax

Sabemos que el mundo va evolucionando y por lo tanto aparecen nuevas necesidades y exigencias. En Ferrimax estudiamos las soluciones más avanzadas intentándolas adaptar a nuestro sector: la seguridad.

Español

Páginas