• Rampa PMR M
 • Rampa PMR M
 • Rampa PMR A
 • Caixetí PMR
 • Caixetí PMR

Rampes Minusvàlids i Caixetí PMR

Per tal de respondre a les necessitats de persones amb mobilitat reduïda, Ferrimax ha desenvolupat una Gamma Específica de Productes de Seguretat Física PMR, entre ells la Rampa PMR Mecànica o Automàtica i Caixetí per compartiment bancari.

Rampa PMR Manual

Robusta i de fàcil instal·lació, la Rampa PMR Manual de FERRIMAX permet, a les persones de mobilitat reduïda, l’accés als locals en que el seu accés es vegi afectat per un desnivell a l’entrada, eliminant així barreres arquitectòniques, el que permet un accés còmode, segur, i d’acord amb la normativa vigent sobre accessibilitat a edificis.

Característiques de Fabricació

Cos

La seva estructura d’alumini fa que el seu pes sigui reduït (10kg), ho permet la seva manipulació sense grans esforços, al mateix temps que li confereixen una gran resistència a la intempèrie.

Instal·lació

 1. Realització d’un allotjament al terra per posar la base de la Rampa PMR Manual.
 2. Col·locació de la Rampa PMR Manual i fixació al terra mitjançant perns.

Dimensions

L’altura és regulable de 120 a 200mm.

Avantatges de la Rampa PMR FERRIMAX

 • No es perd espai de local.
 • Fàcil instal·lació.
 • Temps d’utilització de menys de 5 segons.
 • Gran capacitat de carga (200Kg).
 • Pendent màxima del 12% per desnivells fins 20cm.

Acabats

 • La superfície superior de la Rampa PMR manual es pot recobrir amb placa d’alumini anti-lliscant o qualsevol paviment de menys de 3mm d’espessor (ex: goma).
 • Remat de juntes en Acer INOX o Alumini.

Rampa PMR Automàtica

Robusta i fàcil instal·lació, la Rampa PMR de FERRIMAX permet, a les persones de mobilitat reduïda, l’accés als locals en els que el seu accés es veu afectat per un desnivell a l’entrada, eliminant així barreres arquitectòniques.
El seu accionament elèctric, mitjançant la Consola de Control, permet mantenir la Rampa PMR tancada (posició normal), i desplegar-la en menys de 15 segons, el que permet un accés còmode, segur, i d’acord a la normativa vigent sobre accessibilitat a edificis.

Característiques de Fabricació

Cos

La seva estructura d’Acer Galvanitzat i Acer INOX per les parts mòbils, li confereixen una gran resistència a la intempèrie.

Instal·lació

1.       Realització d’un allotjament al terra per posar la base de la Rampa PMR.

2.       Col·locació de la Rampa PMR i fixació mitjançant perns.

3.       Connexió a la consola de control.

4.       Connexió a la xarxa elèctrica 220V-50Hz

Característiques elèctriques

 • Alimentació a 24V amb transformador propi. 
 • Consum màxim de 2A.
 •  Potència elèctrica total: 50W

Acabats

 • Cos pintat.
 • La superfície superior de la Rampa PMR pot recobrir-se amb placa d’alumini anti-lliscant o qualsevol paviment de menys de 3mm d’espessor (ex: goma).
 • Remat de juntes en Acer INOX o Alumini.

Avantatges de la Rampa PMR FERRIMAX

 • No es perd espai de local.
 • No hi ha manipulació d’elements.
 • Temps d’utilització de menys de 15 segons.
 • Gran capacitat de carga (300Kg).
 • Pendent màxima de 10% per desnivells fins 20cm.

Dimensions

L’altura és regulable de 150 a 200mm

Caixetí PMR per Compartiment Bancari

Robust i fàcil de transportar, el Caixetí PMR per Compartiment Bancari de Ferrimax permet a les persones amb mobilitat reduïda tenir accés als seus efectes especials guardats de forma segura i confidencial.

Característiques de Construcció

Cos: Acer 15/10º

Caixetí: alumini, espessor de les parets 15/10º

Panys

 • Un pany de clau d’alta seguretat (clau presonera). 

 • Només el client pot obrir el caixetí.

 • Es necessita la clau principal per treure i tornar a col·locar el caixetí.

 • Un sistema de detecció de seguretat evita qualsevol tipus de canvi de caixetí quan es torna a col·locar dins del compartiment.

Acabats

Pintura RAL

Dimensions

Mides especials disponibles. Consultar

Colores estándar

Galvanitzat

Modelos

RAMPES SERIE PMR
Model Esglaó Alçada Amplada Fons Peso (kg)
        Posició tancada Posició oberta  
PMR-M1 Manual 1 esglaó 110-150 59 791 567 1160-1166 9
PMR-M2 Manual 1 esglaó 160-200 81 791 700 1426-1431 11
PMR-M3 Manual 2 esglaons 110-200 235 884 1000 1640 20
PMR-A Automàtica 150-200 200* 870 1000 1640 80**

 (*) Alçada regulable des de 150 fins 200 mm. (**) Mecanisme complet per transportar. Mides especials sota demanda.

ALTRES PRODUCTES PMR
Model Dimensions exteriors Pes (Kg.) Volum (litres)
  Altçada Amplada Fons    
Caixa moble
Caixa moble 1450 880 580 150 -
Caixa moble N III 1520 1250 630 790 -
Caixetí
Caixetí A 145 280 445 4,5 8
Caixetí B 300 280 445 5 19,5
Caixetí C 600 280 445 7 42