Les peanyes per a caixers són un dispositiu que permet fixar de manera segura un caixer automàtic al terra i poder efectuar una regulació d'altura, d'acord amb la nova normativa Europea EN-1143/1 i el nou reglament de seguretat privada.
  • Peanya d'Ancoratge
  • Peanya d'Ancoratge

Les peanyes per a caixers estan compostes per:

  1. Base peanya: Construïda en acer d'alta resistència, proveïda de quatre trepants a la part inferior per ancorar directament a terra.
  2. Part Superior de la peanya: Serveix de base de suport del Caixer Automàtic i pot regular-se en altura per poder elevar correctament el Caixer Automàtic.
  3. Ungla Posterior d'Ancoratge: Part fixa a la base per fer la funció d'ancoratge del caixer amb la peanya.
  4. Faldó Exterior: Construït en xapa d'acer i fa la funció d'embellidor i així no permetre l'accés a l'interior de la peanya quan està muntat el Caixer Automàtic.

Colores: