Els sistemes d'ingressos Ferrimax, possibiliten verificació, recompte i ingrés dels diners dipositats per l'usuari. L'evolució dels nostres sistemes PointCASH, Notes-CASH, CASH-Access i LORIS responen a les necessitats del mercat.  
 • PointCASH Ferrimax
 • Gestió d'ingressos de PointCASH Ferrimax
 • CASH-Access Ferrimax
 • Sistema d'Ingressos amb Validador de Billet LORIS

Sistema d'ingressos PointCASH

El sistema utilitza un ingressador de billets d'última generació (certificat per el BCE), juntament amb un acceptador de monedes, exclusivament dissenyats per botigues, quioscs, àrees de servei, punts de venda...

El propi ingressador controla l'autenticitat dels bitllets i els col·loca de manera ordenada a l'interior de la caixa forta. S'utilitza un validador de monedes MTF per garantitzar la màxima seguretat a l'hora de la verificació i validació.

El concepte defineix l'evolució dels sistemes d'ingressos, possibilitant la verificació i el recompte dels diners dipositats i associant-los a l'usuari que ha fet l'ingrés.

Un cop fet l'ingrés, s'obté un rebut del dipòsit realitzat, que indica la data, l'hora, l'usuari i la quantitat ingressada dividida per valors. Les dades del sistema queden disponibles en remot pel control del contingut de la caixa forta.

La interfície amb l'usuari es realitza mitjançant una pantalla tàctil de 7". 

El software de gestió permet tenir en tot moment el control de les activitats, la comptabilitat i el quadrant dels dipòsits realitzats, amb la possibilitat de generar llistats per valors i quantitats.

Doble accés a l'interior: per la porta superior pel manteniment de l'acceptador i per la porta frontal per l'accés al cash box.

El reconeixament de l'usuari es realitza mitjançant clau electrònica.

Si es combina amb el sistema certificat “Kaithron” per l'obertura de la caixa forta, és possible utilitzar la funcionalitat del codi dinàmic per retirar el contingut a través d'un transportista monetàri.

 

Caracteristiques principals del PointCASH

 • Reconeixament i validació tant de bitllets com de monedes.
 • Verificació de bitllets amb possibilitat d'ingressos o restitució.
 • Comunicació (LAN, WIFI o GPRS) amb sistema informàtic.
 • Indicador remot de l'estat d'ingressos i necessitat de retirada.
 • Possibilitat d'identificació dels usuaris que realitzen ingressos o utilitzen el sistema.
 • Impressió del rebut de l'ingrés efectuat.
 • Caixa realitzada d'acer especial de 12mm.
 • Pany protegit amb sistema de tancament irreversible i placa d'acer al manganès.
 • Pestells: 1 horizontal + 1 vertical

 

Sistema d'ingressos Notes-CASH

El sistema Notes-CASH controla l'autenticitat dels bitllets i els col·loca de manera ordenada a l'interior de la caixa forta. La interfície amb l'usuari es pot realitzar a través d'un PC (amb un software de gestió) o a través d'una consola independent que es pot col·locar sobre la caixa o a distància sobre el propi suport. El sistema de tancament de la porta es realitza mitjançant un pany certificat d'alta seguretat mod. Kaithron, a través d'un codi secret (també disponible identificació per clau electrònica d'alta seguretat, rfid o lector biomètric). El software de gestió permet, entre altres funcions, tenir auditoria de l'activitat registrada, comptabilitzar i quadrar els dipòsits realitzats (possibilitat de distinció per valors i quantitats).

 

Funcions i caracteristiques de la versió base

 • Verificació de la validesa dels bitllets de 5-10-20-50-100-200-500 Euros (verificador integrat a la porta de la caixa forta).
 • Verificació i dipòsit a la caixa forta, recompte de bitllets dipositats, dividint-los per valor i quantitat.
 • Memorització dels esdeveniments, amb data, hora i bitllets dipositats.
 • Verificació i retenció dels bitllets al validador (per reclamacions del client), amb possibilitat d'extracció o dispositar-lo a la caixa forta.
 • Connexió amb una caixa registradora, a través d'un PC amb software de gestió Secur Cash, per visualitzar l'informació a pantalla. Generació al final del dia d'un arxiu Excel o pdf.
 • Combinació electrònica multi-usuari amb codi, sortida relé no/nc (conectable a alarma) amb pany motoritzat i display LCD alfanumèric 16x2 per obertura de la caixa forta després del reconeixament d'un codi vàlid de 6 xifres.
 • Visualització al display del teclat de les operacions (bitllets dipositats, data, hora i total).
 • Ajust de caixa al final de la jornada.
 • Caixa realitzada d'acer especial de 3mm.

Opcions

 • Impresora tèrmica de taula per impresió diaria de les operacions.
 • Consola remota amb suport de taula (sense telcat a la porta).
 • Connexió a PC a través de software de gestió (necessari al teclat a la porta).

 

Sistema d'ingressos CASH-Access

El sistema utilitza un ingressador de bitllets d'última generació (certificat pel BCE), exclusivament dissenyat per botigues, quioscs, punts de venda...

El pròpi ingressador controla l'autenticitat dels bitllers i els col·loca de manera ordenada a l'interior de la caixa forta.

El concepte defineix l'evolució dels sistemes d'ingressos, possibilitant la verificació i el recompte dels diners dipositats i associant-los a l'usuari que ha fet l'ingrés.   

 

Funcionamient del CASH-Access

Per realitzar l'ingrés, l'usuari s'identifica a través d'una clau electrònica. La interfície és un display gràfic de 7" amb pantalla tàctil.

Un cop realitzada l'operació, el sistema emet un rebut que indica la data, l'hora, el codi de l'usuari i la quantitat de diners dipositada, especificada pels valors dels bitllets.

Per l'obertura de la caixa forta, l'usuari habilitat ha d'identificar-se mitjançant una clau electrònica d'alta seguretat amb motor criptogràfic SHA.

El software de gestió permet funcions com el registre de l'activitat, la comptabilitat i el quadrant dels ingressos, amb la possibilitat de generar distincions per valor, bitllet i quantitat.

A més, el sistema permet la consulta en mode remot de les dades del sistema, per la verificació i el control acumulat a l'interior de la caixa forta.

 

Caracteristiques principals del CASH-Access.

 • Validador certificat BCE.
 • Caixetí d'emmegatzematge amb capacitat de fins a 1000 bitllets.
 • Recepció dels bitllerts amb auto-centrat.
 • Reconeixament i comptabilització de bitllets.
 • Comunicació (LAN, WIFI o GPRS) amb sistema informàtic.
 • Indicador remot de l'estat d'ingressos i necessitat de retirada.
 • Possibilitat d'identificació dels usuaris que realitzen ingressos o utilitzin el sistema.
 • Impressió del rebut de l'ingrés efectuat.
 • Caixa realitzada d'acer especial de 3mm. Possibilitat d'anclatge.

 

Colores: