Els tres models de la Sèrie VI poden considerar-se com les caixes fortes de més alt nivell fabricades per la Indústria de la Seguretat Física Espanyola. La Sèrie 1400-Nivell VI de Ferrimax ha estat desenvolupada per complir la norma d'assaig per a caixes fortes EN 1143-1, obtenint el nivell de seguretat VI.
  • Caixes Fortes  Sèrie 1400-Nivell VI distribució interior equipades amb un secreter
  • Caixes Fortes  Sèrie 1400-Nivell VI
  • Caixes Fortes  Sèrie 1400-Nivell VI
  •  Sèrie 1400-Nivell VI

Caixes Fortes  Sèrie 1400-Nivell VI

Característiques de construcció

Cos

Format per un envolupant interior i un altre exterior en xapa d'acer, doble barrera cuirassada i un blindatge interior compost per aglomerats/composites d'altes prestacions al que se li afegeixen armadures i fibres d'acer que li confereixen una gran resistència davant els atacs mecànics i tèrmics.
L'espessor total de les parets és de 140mm.

Puerta

L'espessor total de la porta és de 210mm, inclòs el sistema de tancament. L'espessor del blindatge és de 140mm.

Mecanismes de tancament

Els mecanismes de tancament estan distribuïts per tota la superfície de la porta i actuen individualment sobre potents pestells verticals de 30mm de diàmetre i horitzontals de 40mm de diàmetre. El número de pestells oscil•la entre un mínim de 5 i un màxim de 7.

  • Dos panys de classe III VdS/C EN 1300.
  • Opcionalment, les caixes de la Sèrie VI poden anar equipades amb el nostre pany de retard i bloqueig CESAR de Classe II VdS.

Re bloqueig

En cas d'atac violent, varis sistemes automàtics de re bloqueig condemnen tots els elements de tancament.

Acabats

Les superfícies, tant internes com externes, de les caixes fortes de la Sèrie VI estan protegides amb imprimació fosfocromatant i pintura de poliuretà de dos components.

Secreter

Opcionalment, les caixes fortes de la Sèrie VI poden anar equipades amb un secreter (models 1420 i 1435).

Model Dimensions Exteriors (mm) Dimensions Interiors (mm) Dimensions d'ocupació (mm) Pes   (Kg) Volum (Litres) Safates
  Alçada Amplada Fons Alçada Amplada Fons C D F L *      
CF-1410 850 795 610 570 515 260 1262 467 1192 680 1040 76 1
CF-1420 1350 795 610 1070 515 250 1262 467 1192 680 1560 143 2
CF-1435 1700 950 710 1420 678 350 1572 622 1447 785 2470 337 3

(*) Fondària exterior més maneta

Esquema/Plano: 

Colores: