Les Caixes Fortes de la Sèrie 800 Europa poden subministrar per empotrar en obra. La Sèrie 800 Europa d'Ferrimax ha estat desenvolupada per complir la norma d'assaig per a caixes fortes EN 1143-1, obtenint els nivells de seguretat III, IV i V.
  • Caja Fuerte Serie 800 Euorpa Empotrar Ferrimax

Caixes Fortes 800 Empotrables – Nivell IV

Caixes fortes assajades i certificades

La Sèrie 800 Europa de Ferrimax ha sigut desenvolupada per complir la norma d'assaig per caixes fortes EN 1143-1, obtenint els nivells de seguretat III, IV i V.

La nostra producció està certificada per Applus i Aenor garantint que el producte subministrat té unes característiques constructives idèntiques a les assajades.

L'associació Espanyola de Normalització i certificació (AENOR) ha certificat que el Sistema de Gestió de la Qualitat adoptada per Ferrimax, s.a. per el disseny, la producció, la comercialització, el servei postvenda i el manteniment de caixes fortes i productes de seguretat física és conforme a les exigències de la nova norma ISO 9001:2000.

Característiques de construcció

Cos

Cada nivell de seguretat porta un blindatge interior diferent, compost per aglomerats/composites d'altes prestacions al que s'afegeixen armadures i fibres d'acer que li confereixen una gran resistència davant els atacs mecànics i tèrmics.

Porta

L'espessor total de la porta és de 150mm, inclòs el sistema de tancament. L'espessor del blindatge és de 80mm.

Mecanismes de tancament

Els mecanismes de tancament estan distribuïts per tota la superfície de la porta i actuen individualment sobre potents pestells de 30mm de diàmetre (40mm per el model CF-880). El número de pestells varia en funció del nivell de seguretat i del model de caixa forta, oscil•lant entre un mínim de 4 i un màxim de 13 pestells.

  • NIVELL III de seguretat: un pany de clau de doble pala Classe II VdS/B EN 1300 (Opcionalment es pot instal•lar un pany de combinació mecànica o electrònica)
  • NIVELLS IV i V de seguretat: un pany de clau de doble pala + una serradura de combinació mecànica o electrònica, les dues de Classe II VdS/B EN 1300.

Opcionalment, les caixes de la Sèrie 800 Europa poden anar equipades amb el nostre pany de retard i bloqueig CESAR de Classe II VdS.

Re bloqueig

En cas d'atac violent, varis sistemes automàtics de re bloqueig condemnen tots els elements de tancament.

Acabats

Totes les superfícies internes i externes de les nostres caixes fortes estan protegides amb imprimació fosfocromatant i pintura de poliuretà de dos components.

Secreter

Opcionalment, les caixes fortes de la Sèrie 800 Europa poden anar equipades d'un secreter (a partir del model CF-815).

Caixes fortes desmuntables

En cas de difícil accés, les caixes fortes de la Sèrie 800 Europa poden subministrar-se en panels (a partir del model CF-815.

Caixes Fortes Murals

Tots els models de la Sèrie 800 Europa poden subministrar-se per empotrar en obra.

Opcions

Els models 810, 812 i 815 poden subministrar-se amb els següents sistemes d'ingressos:

  • Ranura i reforç al sostre
  • Bústia i reforç al sostre
  • Entrada pneumàtica i reforç al sostre
Model Forat Mínim Recomenat Dimensions Interiors (mm) Pes  (Kg) Volum (Litres)
Caja Mural CF-802 - 1 Bandeja 945 x 1060 x 655 340 x 455 x 220 85 34
Caja Mural CF-810 - 2 Bandejas 1145 x 1060 x 705 540 x 455 x 270 140 66
Caja Mural CF-812 - 2 Bandejas 1395 x 1060 x 745 790 x 455 x 310 205 111
Caja Mural CF-815 - 3 Bandejas 1545 x 1125 x 815 940 x 520 x 380 260 186
Caja Mural CF-817 - 3 Bandejas 1670 x 1175 x 825 1065 x 570 x 390 290 237
Caja Mural CF-820 - 3 Bandejas 1795 x 1225 x 835 1190 x 620 x 400 360 295
Caja Mural CF-830 - 3 Bandejas 1965 x 1285 x 815 1360 x 685 x 380 435 354
Caja Mural CF-850 - 3 Bandejas 2145 x 1325 x 885 1540 x 725 x 450 540 502
         
Caixes Fortes Empotrables a terra    
Model Dimensions Exteriors (mm) Dimensions Interiors (mm) Pes      (Kg) Volume (Litres)
Caixes Fortes Empotrables a terra  CSUL 35  481 x 450 x 450 300 x 345 x 345 65 36

Colores: