La Caixa de Trànsit és l'eina que permet l'ampliació dels horaris de recollida i lliurament en el transport de fons.
 • Caixes de Trànsit Sèrie Transac
 • Caixes de Trànsit Sèrie Transac
 • Caja Transac

Caixes de Trànsit  Sèrie Transac

La Sèrie Transac ha estat desenvolupada per complir la norma d’assaig per caixes fortes EN 1143-1, obtenint els nivells de seguretat III, IV i V.

La nostra producció està certificada per Applus garantint amb això que el producte subministrat té unes característiques constructives idèntiques a les assajades.

Les caixes de trànsit de la Sèrie Transac disposen de dues portes, una obre cap a l’exterior de l’oficina o local i l’altra cap a l’interior. D’aquesta manera els diferents usuaris (personal de l’empresa de transport i personal de l’entitat financera o gran superfície) poden efectuar les operacions d’introducció i retirada de les saques.

La utilització de les caixes fortes Transac suposa:

 • Una millora en el transport de fons tret que permet als transportistes repartir el treball en varis torns, operar en dies festius i optimitzar les rutes.
 • Una millora per les entitats de crèdit i grans superfícies tret que les permet començar el dia amb els fons necessaris, desprendre’s del sobrant de caixa el mateix dia i evitar riscos per el personal i els clients al no tenir que transportar quantitats importants per l’interior del local.

Mecanismes de tancament

 • Nivell III de seguretat: un pany de Classe II VdS/B EN-1300.
 • Nivell IV i V de seguretat: dos panys de Classe II VdS/B EN-1300.
 • Les caixes fortes de la Sèrie Transac poden equipar-se amb els sistemes miniconcat o concat.

Sistema Interlock (miniconcat)

 • Pany de clau canviable a cadascuna de les portes: possibilita amaestrament del pany de la porta exterior.
 • Portes commutades: no es pot realitzar l'obertura simultània de les dues portes, havent-se de tancar una porta per poder obrir l'altre.
 • Dos leds a cada porta indicant l'estat de la porta i del pany (oberta/tancada).
 • Sistema alimentat per una pila de 9 V instal•lada a la porta interior. El consum és puntual, únicament durant les maniobres d'obertura de les portes.
 • Opcionalment es pot instal•lar una segona serradura de combinació i un pilot lluminós extern indicador de l'estat del trànsit (realitzat/no realitzat).

Sistema Remot de Gestió Obertura Caixes de Trànsit (concat)

 • Portes equipades d'un pany de clau canviable i d'un sistema de commutació: només es permet l'obertura de la porta exterior una vegada en cada cicle i sempre fora de l'horari comercial o quan s'hagi bloquejat l'obertura de la porta interior.
 • Sistema electrònic que controla l'obertura de les dues portes i registra tots els esdeveniments que es produeixen. Possibilita la comunicació amb l'exterior de l'oficina/local perquè el transportista pugui identificar-se mitjançant el "tinkey" i l' inserció d'un PIN, així com la comunicació amb l'interior de l'oficina/local perquè els seus treballadors s'identifiquin mitjançant l' inserció d'un número secret. El sistema comprova sistemàticament l'estat (obert/tancat) de les dues portes i, arribat el cas, activa l'alarma a més de generar a la seva memòria un esdeveniment d'incidència.
 • Alimentació exterior del sistema a través d'un transformador de 12 V.
 • Conta amb un sistema d'alimentació d'emergència mitjançant bateria autocargable.
 • Alarmes: el sistema disposa d'una sortida d'alarma per ser connectada a una central receptora.
 • Telegestió: el sistema està preparat amb un mòdul de comunicació que permet la seva gestió i parametrització a distància.
 • Chip dallas: element electrònic que identifica al transportista i li permet l'obertura de la porta (prèvia inserció del número PIN i posterior actuació final de la clau).
 • Terminal Tercom: conjunt electrònic dissenyat per ser instal•lat dins dels furgons blindats. Permet l'activació dels "tinkey" i registra la informació dels trànsits.

Protecció antivandàlica

Opcionalment, es pot instal•lar una protecció antivandálica consistent en un portó exterior d'acer inoxidable o pintat.

Model Dimensions Exteriores (mm) Dimensions Interiors (mm) Dimensions d'ocupació (mm) Pes   (Kg) Volum (Litres)
  Alçada Amplada Fons Alçada Amplada Fons C D E F G L * Nivell III Nivell IV Nivell V  
CF-870 850 795 610 570 515 260 1035 435 1550 1045 1470 580 540 600 690 91
CF-875 1350 795 610 1070 515 250 896 396 1615 1170 1292 765 477 530 609 80
CF-876 1700 950 710 1420 678 350 896 396 1765 1320 1292 915 574 660 759 120

(*) Fondària exterior més maneta

Esquema/Plano: 

Colores: